řízení technologických procesů |  malé vodní elektrárny | elektroinstalace

ELZACO spol. s r. o.
B. Němcové 727/10
787 01 Šumperk
Tel.: +420 583 213 394
Fax: +420 583 217 393

 

top odpovědná firma

Malé vodní elektrárny

V oblasti obnovitelných zdrojů energie se naše společnost specializuje na získávání "čisté" energie z vody případně i z jiných obnovitelných zdrojů. Náš komplexní přístup spočívá ve vypracování studie proveditelnosti, projektové dokumentace, zajištění finančních prostředků (dotace), vlastní realizace, záručního a pozáručního servisu.

Provádíme rekonstrukce a modernizace stávajících technologií, případně navhrhneme a dodáme nové řešení. Díky tomu jsme schopni navrhnout optimální technické řešení pro většinu lokalit v širokém rozmezí vodních spádů od 1m do 300m a o výkonech od 5kW do 5MW.

Naše společnost se zaměřuje na inovativní trendy zvyšující výtěžnost a snižování nákladů.

Soustrojí a řídící systémy jsou konstruovány pro paralelní chod s distribuční sítí i pro chod v ostrovním režimu. Řídící systém je dále možno rozšířit o SMS komunikaci na principu GSM technologie a nebo o dálkové ovládání přes internet pomocí PC. Tato konfigurace nám umožňuje neomezenou kontrolu zařízení nezávisle na vzdálenosti a na čase.

Zpracování žádostí o dotace z fondů EU

Uvádíme několik informací a kritérií nezbytných pro úspěšné čerpání dotací z programu EKO-ENERGIE:

 • - žadatel musí mít jako předmět činnosti podporovanou OKEČ (číslo činnosti, kterou se firma zabývá)
 • - žadatel musí mít alespoň dvouletou historii
 • - instalovaná technologie nesmí být předmětem odpisování u jiného subjektu
 • - při rekonstrukci MVE musí dojít k navýšení výchozích parametrů (zvýšení instalovaného výkonu a výroby)
 • - žadatel musí mít vyjasněné vztahy s vlastníky pozemků, kterých se MVE týká (pokud není vlastníkem žadatel sám)
 • - všechny náklady musí žadatel nejdříve zaplatit a pak teprve může žádat o proplacení dotované částky
 • - na předmět projektu ani případné tržby z něj neuzavírat žádné smlouvy o sdružení
 • - předmět projektu musí být pojištěn
 • - uznatelné náklady jsou od data předběžného schválení registrační žádosti (je přesně vymezeno co je a není uznatelný náklad a jsou zpravidla určena i nějaká omezení)
 • - na konci projektu se dokládá kolaudační rozhodnutí
 • - při koupi nemovitostí či pozemků se dokládá znalecký posudek (pokud zaplatíte tržní cenu, která je vyšší, pak jsou uznatelné náklady pouze do výše znaleckého posudku)
 • - při realizaci projektu při dodávkách nad 500 tisíc musí žadatel udělat výběrové řízení, které má svá pravidla
 • - pokud jste o dotace nikdy nežádali, pak doporučuji vybrat pro zpracování projektu firmu, která se touto problematikou zabývá (v konečném výsledku se to vyplatí, i když se to na začátku může zdát dost peněz)
 • - rada na závěr - všechna zásadní rozhodnutí konzultovat s poradenskou firmou, protože špatným krokem či rozhodnutím se můžete připravit o dotaci nebo její část, protože z vlastních zkušeností víme, že žadatelé dělají rozhodnutí v dobré víře, ale do budoucna si nadělají problémy, které je už se těžko napravují

Pokud byste měli o získání dotací zájem, nebo chtěli podrobnější informace o této tematice, kontaktujte paní Hanákovou na telefonu: 583 213394, 583 217393,  603 187 297 nebo na emailové adrese: hanakova.jelzaco.cz