řízení technologických procesů |  malé vodní elektrárny | elektroinstalace

ELZACO spol. s r. o.
B. Němcové 727/10
787 01 Šumperk
Tel.: +420 583 213 394
Fax: +420 583 217 393

 

top odpovědná firma

Průmysl

REFERENČNÍ AKCE - ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE

     
Zakázka Stručný popis akce
   
Rok 2014  
   
PVE Dalešice PROFI EMG elektromontážní práce v průmyslu
Elektroinstalace MIJA Therm dodávka elektroinstalace výrobní haly
   
Rok 2013  
   
MVE Podhradí Q-line přípojka + elektroinstalace MVE
   
Rok 2012  
   
osvětlení technologie OP papírna osvětlení příčné řezačky
elektroinstalace ŠPVS elektroinstalace rozvodnic a přívodních kabelů
   
Rok 2011  
   
Optické rozvody Cembrit Instalace optických rozvodů ve výrobních halách
   
Rok 2010
 
OP papírna Olšany Papírenský stroj PS4, rekonstrukce elektroinstalace
Pars Nova a.s. Napojení strojů UNC plasma, magnetizér, zkušebna
ŠPVS Šumperk Přípojka s měřením pro vodojem Javoří
BLUMENBECKER PRAGUE Elektroinstalace převíječky PS5 v OP
OP papírna Olšany Elektroinstalace Multibobiny OP s řídícím programem
   
Rok 2009
 
OP papírna Olšany Oprava, výměna a ukončení nového světlovodu pro přípravnu rozvláknění v délce 300m v optické chráničce
MORAVE.Cz s.r.o. Aquapark Olomouc - ukončení optických kabelů
   
Rok 2008
   
OP papírna Olšany Pevně uložené el. instalace provedené pro napojení převíjecího stroje papíru výrobní linky PS5
OP papírna Olšany Dodávka a montáž M+R a elektro v části objektu ČOV - nádrže H2SO4 a stáčecí místo
AQ pumpy Hranice Dodávka rozvaděče pro ovládání vysokotlakého čerpadla
   
   
Rok 2007
   
El-Nour, Egypt Elektroinstalace klapek - zavlažovací čerpadla
OP papírna Olšany Hlavní přívody z transformátoru pro napájení procesu SCHAEFER KALK
OP papírna Olšany Elektroinstalace procesu linky na zpracování odpadu a recyklaci zpět do výrobního procesu
   
Rok 2006
 
OP papírna Olšany oprava příčné řezačky
Cembrit CZ, a. s. ořezy Německo
VAB Rapotín kompenzace
NOVATRONIC Oskava - kompenzace
Katr a.s. Pila Stará Ves - Elektroinstalace
Penam - Pekárna Skřivan Demontáž stávajícího a montáž nového systému výbojkového osvětlení