řízení technologických procesů |  malé vodní elektrárny | elektroinstalace

ELZACO spol. s r. o.
B. Němcové 727/10
787 01 Šumperk
Tel.: +420 583 213 394
Fax: +420 583 217 393

 

top odpovědná firma

Ostatní služby

Měření čistého spádu MVE

   

Důležitá veličina při návrhu, opravě nebo rekonstrukci MVE.V kombinaci s našim měřením průtoku zajistíme nejlepší informace pro volbu nebo úpravu MVE.

Zaměřujeme kompletní hydraulický profil MVE - jez, prostor před a za česlemi, vývařiště, odtokový kanál. Všechny naměřené hodnoty vám zpracujme do protokolu a posoudíme vaši lokalitu.

Na základě měření spádu a průtoku (s přihlédnutím k manipulačnímu řádu) jsme vám schopni navrhnout optimální úpravu nebo novou MVE.

Náklady spojené s měřením se vám vrátí.

 

spad

 

PŘEDNOSTI

- Jednoduchá, rychlá a přesná metoda měření.

- Zjištění hrubého i čistého spádu na lokalitě.

- Ve spojení s měřením průtoku a výkonu zjistíte účinnost.

- Zpracujeme protokol s naměřenými hodnotami.

  sada faf

DOPORUČENÍ

Doporučujeme objednat si k tomuto měření ještě provedení měření aktuálního průtoku. Tím můžeme zhodnotit účinnost MVE v daném pracovním bodě.

Měření průtoku

   
Měření průtoku pomocí přístroje AquaProfiler-M-Pro. Zařízení pracuje na ulatrazvukové metodě a je vhodné pro měření průtoku na vodních tocích, náhonech a otevřených přivaděčích. Tento způsob je alternativou k měření průtoku hydrometrickou vrtulí. Výsledný průtok je znám okamžitě po provedení sírie měření ve svislicích profilu koryta. Počet svislic je dán šířkou koryta. Měření je vhodné k ověřování účinosti soustrojí elektrárny, při vypracování studií proveditelnosti a zjišťování skutečných průtoků v konkrétní lokalitě.   profil
PŘEDNOSTI
- Maximální rychlost proudění 5m/s (jedná se o rozsah měřidla fyzicky lze tímto způsobem měřit do 3m/s)
- Maximální hloubka 3m
- Neomezená šířka koryta
- Vysoká přesnot měření (při splnění podmínek danných normou ČSN EN 748)
- Okamžitý výsledek měření průtoku
 

rychlosti