řízení technologických procesů |  malé vodní elektrárny | elektroinstalace

ELZACO spol. s r. o.
B. Němcové 727/10
787 01 Šumperk
Tel.: +420 583 213 394
Fax: +420 583 217 393

 

top odpovědná firma

Řídicí systémy MVE

Dodáváme kompletní elektrotechnologie pro malé vodní elektrárny včetně projektové dokumentace.

V hlavním rozváděči je umístěn řídicí systém, který ovládá celou technologii MVE. Řídicí systém je vybaven grafickým displejem. Obsluha ovládá MVE pomocí tohoto displeje nebo přes vzdálený přístup (pokud je zřízen).

Pro MVE do výkonu 30kW máme navrženo levné technické řešení typových rozváděčů, pro více informací klepněte na tento odkaz TYPOVÉ ROZVÁDĚČE

Hlavní znaky našeho systému řízení:

Automatický provoz elektrárny bez nutnosti přítomnosti obsluhy:

 • - přifázování generátoru k síti
 • - automatický rozjezd soustrojí
 • - regulace výkonu podle zadaných parametrů
 • - řízené odstavení soustrojí při vzniku poruchy
 • - automatické najetí po odeznění poruchy

Kontrola dodávané energie:

 • - dodržení účiníku v celém rozsahu výkonů
 • - zamezení zpětného toku energie
 • - návrh MVE s respektováním zkratových poměrů a dovolených
 •   úbytků napětí v síti

Možnost ručního ovládání každé turbíny

Automatický a ruční provoz čistícího stroje česlí

Automatické odesílání SMS zpráv a přijímání řídících SMS zpráv

Internetové připojení pro dálkový dohled

Obrazovky řídicího počítače zobrazují:

 • - grafické znázornění stavu technologie
 • - grafy provozních veličin
 • - archiv historie poruch
 • - archiv souhrnů denní, měsíční a roční výroby
 • - nastavení parametrů provozu elektrárny
 • - nastavení a sledování činnosti pomocí GSM modemu

 

 

Příklady komunikace:

 

 

Obrazovky displeje

 

HLAVNÍ OBRAZOVKA

Informace o aktuálních hodnotách
výkonu, otáčkách, otevření lopatek
teplotách ložisek …..

                        

PORUCHY

Zobrazení aktivních poruch
Zobrazení historie poruch

 

ZÁZNAMY

                                       Denní, měsíční a roční záznamy
                                         vyrobené energie, doby chodu,
                                     počtu fázování u jednotlivých turbín

                         

GRAFY

Minutové, hodinové a denní grafy
hladiny, výkonu, otevření, teplot ložisek
jednotlivých turbín