řízení technologických procesů |  malé vodní elektrárny | elektroinstalace

ELZACO spol. s r. o.
B. Němcové 727/10
787 01 Šumperk
Tel.: +420 583 213 394
Fax: +420 583 217 393

 

top odpovědná firma

Vybrané realizované zakázky

MVE na vodních tocích

 

MVE na vodovodních přivaděčích

Malé vodní elektrárny využívají vodního spádu ve vodovodních přivaděčích.

Nejjednoduší soustrojí sestává z asynchronního generátoru a upraveného vhodného čerpadla pracujícího v turbínovém režimu. Jednoduché technické řešení umožňuje pomocí servoventilů přesnou regulaci tlaku ve spotřebišti. Při proměnlivých průtokových parametrech lze instalovat i více paralelně pracujících soustrojí. K výrobě je použito výhradně sériově vyráběných komponentů. Tím se minimalizují pořizovací a servisní náklady a docílí se rychlé návratnosti celého díla.

Pokud dosahuje spád vody 60 a více metrů a je požadována regulace průtoku, dodáváme řešení v podobě Peltonovy turbíny. Tyto turbíny jsou konstruovány pro konkrétní lokalitu. Všechny námi dodané turbíny mají atest pro pitnou vodu. Turbíny se vyznačují vyšší účinností a tím rychlejší navratností investice.


MVE Bukovec
 

Název MVE Bukovec
Investor Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Technické údaje Instalovaný výkon: 45 kW + 75 kW

T1: 45 kW, Q = 130 l.s-1
T2: 75 kW, Q = 210 l.s-1

h = 38 m

Podíl firmy Elzaco Generální dodavatel
Popis MVE Bukovec je umístěna v ÚV Bukovec a využívá přebytečného
hydroenergetického potenciálu vody přivaděče Vodní dílo (přehrada) Bukovec
– ÚV Bukovec. MVE Bukovec je osazena dvěma čerpadlovými turbínami
s asynchronními generátory.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

MVE Vršovice u Loun
 

Název MVE Vršovice - řeka Ohře
Investor Pan Miroslav Jirásek
Instalovaný výkon Generátory 2 x 250 kW, 5.25 kV
Rozsah dodávky Elektroinstalace a řízení, hydraulický agregát, statický budič, čistící stroje
Popis Pro komunikaci a řízení je použit řídící systém Unitronics V280. Komunikace s obsluhou je zajištěna pomocí grafického operátorského panelu, SMS zpráv a internetového připojení. Obsluha má možnost pomocí sítě internet zobrazit na PC displej, který je stejný jako na rozvaděči MVE. Zákazník může on-line sledovat veškeré údaje a měnit nastavení pomocí zobrazených tlačítek. Toto připojení také poskytuje vzdálenou diagnostiku programu a servisní zásahy na dálku v záruční i pozáruční době.

 

MVE Vyšní Lhoty
 

Název MVE Vyšní Lhoty
Investor SmVaK Ostrava
Technické údaje Instalovaný výkon: 90 kW + 110 kW + 132 kW

T1: 90 kW, Q = 160 l.s-1
T2: 110 kW, Q = 230 l.s-1
T3: 132 kW, Q = 300 l.s-1

h = 80 m

Náklady 6 500 tis. Kč
Výroba cca 1000 MWh
Návratnost investice 2 - 3 roky
Podíl firmy Elzaco Generální dodavatel
Popis MVE Vyšní Lhoty využívá hydro-potenciálu na vodovodním přivaděči z přehrady Morávka do úpravny vody ve Vyšních Lhotách. Turbínami jsou v tomto případě čerpadla v turbínovém režimu. Čerpadlo je pomocí spojky spojeno s generátorem.
 
 
 

MVE Chotěbuz - Český Těšín - řeka Olše
 

Název MVE Chotěbuz - Český Těšín - řeka Olše
Investor pan Pavel Žaroský
Instalovaný výkon 3 x 90 kW
Rozsah dodávky Ziromont - 3 x turbína ZR 85-3L-4.5M, Elzaco - elektroinstalace a řízení
Popis MVE je umístěna v areálu bývalé slévárny na břehu řeky Olše. Pro řízení a komunikaci je použit řídícísystém Unitronics V280. Komunikace s obsluhou je zajištěna pomocí grafického operátorského panel, SMS zpráv a internetového připojení. Obsluha má možnost pomocí sítě internet zobrazit na PC displej, který je stejný jako na rozvaděči MVE. Zákazník může on-line sledovat veškeré údaje a měnit nastavení pomocí zobrazených tlačítek. Toto připojení také poskytuje vzdálenou diagnostiku programu a servisní zásahy na dálku v záruční i pozáruční době.

Další příklady řešení

MVE Letohrad

 

Kaplanova turbína
D = 1000 mm, H = 2,2 m, Q = 2,6 m3/s, P = 45 kW
Asynchronní generátor, Automatický čistící stroj

Podíl firmy Elzaco:
Generální dodavatel

Kontrolní a řídící systém:
TSX MICRO (Schneider Electric)
Vizualizace:
CONTROL WEB 2000
Dálkové ovládání soustrojí pomocí vizualizačního PC

 

 

MVE Mikulovice

Kaplanova turbína (Ziromont s. r. o.)
H = 3 m, Q = 2,9 m3/s, P = 75 kW
Asynchronní generátor

Podíl firmy Elzaco:
Řízení a elektrotechnologie

Kontrolní a řídící systém:
TSX MICRO (Schneider Electric)
Vizualizace:
Dálkové ovládání soustrojí pomocí SMS

 

MVE Háj, řeka Morava - rekonstrukce

Francisova turbína
H = 3 m, Q = 13,2 m3/s, P = 315 kVA
Synchronní generátor

Kontrolní a řídící systém:
TSX MICRO (Schneider Electric)
Vizualizace:
Dálkové ovládání soustrojí pomocí SMS

 

 

MVE Skuodas - Litva

Dvě turbíny Banki 110kW (P+S Praha)
P = 2x110 kW
Asynchronní generátor

Podíl firmy Elzaco:
Řízení a elektrotechnologie

Kontrolní a řídící systém:
Schneider Electric

MVE Šumperk

Kaplanova turbína 160kW a Francisova turbína 45kW
asynchronní generátory

Podíl firmy Elzaco:
Generální dodavatel
Oprava Kaplanovy turbíny 160kW
Dodávka soustrojí s Francisovou turbínou 45kW

Kontrolní a řídící systém:
Řídící systém Unitronics
Vizualizace:
Dálkový dohled přes internet
Dálkový dohled pomocí SMS zpráv

 

MVE Lesní mlýn

2x Francisova turbína, 55kW a 37kW
asynchronní generátory

Podíl firmy Elzaco:
Generální dodavatel
Dodávka kompletní elektrotechnologie

Kontrolní a řídící systém:
Unitronics V350 s barevným grafickým
displejem
 

MVE Třinec

Kaplanova turbína, 22kW
asynchronní generátor

Podíl firmy Elzaco:
Dodávka kompletní elektrotechnologie

Kontrolní a řídící systém:
Unitronics V350 s barevným grafickým
displejem

 

MVE Prosenice

Kaplanova turbína, 75kW (PaS Praha)
asynchronní generátor

Podíl firmy Elzaco:
Generální dodavatel
Dodávka kompletní elektrotechnologie

Kontrolní a řídící systém:
Unitronics V350 s barevným grafickým
displejem

MVE Nový Malín

Investor:                               Obec Nový Malín

Uvedení do provozu:          2015

Technické údaje:                PI = 30kW

                                               h = 295 m

                                               Q = 4 - 15 l/s

Podíl firmy ELZACO:           Dodavatel technologie

Náklady:                                1 940 tis. Kč

Roční výroba:                        135 MWh

Návratnost investice:           4 - 5 roků

Popis:

Peltonova turbína využívá tlakovou energii vody vyvolanou rozdílnou nadmořskou výškou začátku a konce vodovodního přivaděčez jímacího území Malínský les.Tato energie by jinak byla zmařena regulačními armaturami po trase a na konci přivaděče. Vstupní tlaková část turbíny se přopojuje přes přírubu DN80/PN40 k přivaděči vody. Výstupní část turbíny je bez tlaku a voda z ní odtéká samospádem do vodojemu středního tlakového pásma. Investice byla realizována jako součást celkové rekonstrukce přivaděče.

 

 

 

 

 

 

 

MVE ÚV Monaco

Investor:                            Vodárenská společnost Chrudim a.s.

Uvedení do provozu:       2013

Technické údaje: T1:       PI = 75kW

                                             h = 70 m

                                             Q = 120 - 130 l/s

                                 T2:      PI = 45kW

                                             h = 69 m

                                             Q = 70 - 80 l/s

                                 T3:      PI = 22kW

                                             h = 69 m

                                             Q = 35 - 40 l/s

Podíl firmy ELZACO:        Dodavatel technologie řízení

Náklady:                             6 236 tis. Kč

 

 

 

 

 

 

 

Popis:

Elektrárna využívá hydropotenciálu na vodovodním přivaděči z přehrady do úpravny vody UV Monaco. Turbínami jsou v tomto případě tři čerpadla v turbínovém režimu. Součástí dodávky je automatický řídicí systém pro řízení MVE v součinnosti s provozem úpravny vody.

MVE VDJ Beroun

Investor:                               VaK Beroun

Uvedení do provozu:          05/2016

Technické údaje:                PI = 16kW

                                               h = 59 m

                                               Q = 10 - 42 l/s

Podíl firmy ELZACO:           Dodavatel technologie

 

 

Popis:

Peltonova turbína využívá zbytkového spádu na vodovodním přivaděči o délce 30 km napájejícího VDJ Beroun. V minulosti byla energie mařena regulační armaturou na konci přivaděče. Investice byla realizována jako součást celkové rekonstrukce vodojemu. Dodávka zahrnovala Peltonovu turbínu s asynchronním generátorem, sběrnou nádrž a řídicí systém. Konstrukce a použité materiály splňují požadavky na trvalý styk s pitnou vodou. Lopatky byly vyrobeny lisování ze speciálního plastu. Materiál lopatek i celé provedení turbíny bylo schváleno Státním zdravotním ústavem pro použití ve styku s pitnou vodou.