řízení technologických procesů |  malé vodní elektrárny | elektroinstalace

ELZACO spol. s r. o.
B. Němcové 727/10
787 01 Šumperk
Tel.: +420 583 213 394
Fax: +420 583 217 393

 

top odpovědná firma

Výroba a opravy vodních turbín

Výroba turbín

Jsme výrobci a dodavatelé vodních turbín pro malé vodní elektrárny. Vyrábíme turbíny typu Semikaplan a Pelton. Díky našim zkušenostem jsme schopni navrhnout technické řešení pro konkrétní lokalitu.              

Přímoproudé turbíny ELZA pro malé spády typu SEMIKAPLAN

Systém turbíny SEMIKAPLAN s regulovanými lopatkami oběžného kola a pevným rozvaděčem je efektivní technologie pro malé vodní elektrárny. Nízké pořizovací náklady, malé provozní náklady, jednoduchost konstrukce, vysoká spolehlivost s dlouhou životností, dávají nejlepší podmínky pro využití hydroenergetického potenciálu vodní elektrárny.

Použitím nejmodernějších metod pro hydraulický návrh, konstrukci a výrobní technologie dosahují turbíny špičkových výkonových a účinnostních parametrů a vynikající kavitační odolnosti ve velmi širokém rozsahu regulace výkonu. Turbíny výrobní řady ELZA firmy ELZACO spol. s r.o. Šumperk vznikly ze spolupráce SIGMA Výzkumného ústavu a Vysokého učení technického v Brně, Odboru vodních strojů Viktora Kaplana.K dispozici jsou kompaktní stroje, pro spády v rozmezí 1,4 6,5 m, představující celý hydraulický obvod elektrárny od vtoku po výtok ze savky včetně vestavného generátoru a prvků pro plně automatizovaný provoz.

Dle přání zákazníka a poměrů konkrétní lokality mohou být sestaveny projekční a konstrukční modifi kace zajišťující optimální řešení stavby a efektivní provoz elektrárny.

Přednosti:

  • - Efektivní technologie pro malé vodní elektrárny
  • - Nízké pořizovací náklady
  • - Jednoduchost konstrukce, vysoká spolehlivost
  • - Dlouhá životnost
  • - Nejmodernější metody návrhu
  • - Špičkové účinnostní a výkonové parametry
  • - Vynikající kavitační odolnost

         

 

           

Parametry vyráběných typů turbín:  
  ELZA 250 ELZA 350 ELZA 500 ELZA 750 ELZA 1100
Hn(m)
(Čistý provozní rozdíl hladin)
1,4 – 6,5 1,4 – 6,5 1,4 – 6,5 1,4 – 6,5 1,4 – 6,5
Qt (m3/s)
(Dosahovaná hltnost turbíny)
0,04 – 0,351 0,072 – 0,687 0,148 –1,402 0,333 – 3,155 0,716 – 6,787
Pt (kW)
(Dosahovaný výkon na hřídeli)
0,3 – 17,5 0,5 – 34,2 1,0 – 69,7 2,3 – 156,9

4,9 – 337,6

 


Peltonovy turbíny

Vyrábíme Peltonovy turbíny od spádu 60 metrů.Turbíny jsou vždy konstruovány na zakázku pro konkrétní lokalitu. Máme zkušenosti s alpikací těchto turbín na vodovodních přivaděčích. Tyto turbíny mají atest na pitnou vodu.

Reference:

MVE Nový Malín

MVE VDJ Beroun

Rekonstrukce a opravy turbín

Provádíme opravy turbín typu Kaplan (Chlouba) a Francis (VOITH, Prokop).

MVE UOTEX

Název Malá vodní elektrárna Uotex
Investor  
Technické údaje Instalovaný výkon: 45 kW + 22 kW

T1: 45 kW, Q = 4 m3.s-1
T2: 22 kW, Q = 2.1 m3.s-1

h = 1.5 m

Podíl firmy Elzaco Rekonstrukce převodu, GO turbíny, nový řídicí systém MVE, zprovoznění
Popis

Cílem rekonstrukce bylo navýšení výkonu obou turbín. U T1 navýšení z 20kW na 45kW, obnovení provozu turbíny T2, prodloužení životnosti a efektivnější využití lokality.

Původní stav Po rekonstrukci