řízení technologických procesů |  malé vodní elektrárny | elektroinstalace

ELZACO spol. s r. o.
B. Němcové 727/10
787 01 Šumperk
Tel.: +420 583 213 394
Fax: +420 583 217 393

 

top odpovědná firma

O společnosti Elzaco Šumperk

Naše společnost byla založena počátkem roku 1991 s cílem podnikat v elektrotechnických oborech. Sídlem společnosti je město Šumperk v Olomouckém kraji. Firma vlastní budovu na ulici Boženy Němcové 727/10, kde jsou situovány dílenské a kancelářské prostory.
 
Při své práci vycházíme z

_

dlouholetých zkušeností v oblasti projektování, elektromontážních prací, výroby rozvaděčů a řízení technologických procesů. Cenné jsou i technologické zkušenosti z

_oblasti obnovitelných zdrojů energie např. malých vodních elektráren, větrných elektráren, dále z oblasti dřevozpracujícího průmyslu, energetiky a stavby jednoúčelových strojů.

V oblasti elektromontážních prací je naše společnost zaměřena na rozvody nízkého napětí v průmyslu a občanské výstavbě. Vzájemná vazba na měření, regulaci a systémy řízení technologických procesů umožňuje komplexní dodávky včetně dokumentace, komplexních zkoušek a zaškolení obsluhujícího personálu.

Prvořadým cílem naší společnosti je dosažení maximální spokojenosti zákazníka s našimi výrobky a službami. Nejdůležitějšími faktory, na které naše firma klade důraz, jsou pružnost v reakci na zákazníky, inovační schopnost vůči požadavkům zákazníků, dodržování smluvených termínů, cena a kvalita dodávaných výrobků a poskytovaných služeb.

Politikou naší společnosti je působit na trhu jako firma solidní, průhledná a důvěryhodná.

 

Realizované zakázky obrazem