Menu

Výroční zprávy nadace

Roční výroční zprávy budou pravidelně zveřejňovány uložením do sbírky listin u rejstříkového soudu ve lhůtě 30 dnů po schválení výroční zprávy správní radou a na stránkách nadace vždy nejpozději do 30.7. následujícího roku.

Máte nějaký dotaz? Kontaktujte nás! +420 583 213 394