řízení technologických procesů |  malé vodní elektrárny | elektroinstalace

ELZACO spol. s r. o.
B. Němcové 727/10
787 01 Šumperk
Tel.: +420 583 213 394
Fax: +420 583 217 393

 

top odpovědná firma

3D tisk

FORTUS 400MC LARGE
3D

PŘEDNOSTI          

  • kvalitní materiály modelů
  • vysoký výkon při stavbě dílů    
  • rychlá a přesná metoda 3D tisku
  • kontinuální a úsporný proces tisku
  • okamžitá možnost použití modelu

PARAMETRY

Max. rozměry modelu:

Tloušťky vrstev

Přesnost 3D tisku:    

Formát 3D modelu:

 

406 x 356 x 406 mm (XYZ)

0.127, 0.178, 0.254, 0.33 mm

± 0.127 - 0.33 mm (dle trysky)

stl

3D tiskárna slouží pro převedení vašeho nápadu, prototypu nebo 3D modelu do reálného tělesa. To je velmi důležité při vývoji vašich dílů. Tak lze vyzkoušet nový nebo upravený díl ve stávajícím stroji, provést na něm mechanické zkoušky. Lépe pak dojednáte s vašimi zákazníky podrobnosti úprav a inovací výrobku.

Zhotovíme Vám přesné, pevné a rozměrově stabilní výrobky z vysoce kvalitních plastových materiálů. Pro výrobu dílů jsou využity přímo data získaná z modelů vytvořených ve 3D CAD systémech. Odpadá tak nutnost vytvoření výrobní výkresové dokumentace, která je pro tvarově složité díly časově náročná.

Podstatně se také zrychlí výroba, protože není potřeba zhotovovat složité upínací zařízení potřebné při výrobě obráběním ani vytvářet program pro NC stroj. Díly zhotovené touto technologií se vyznačují velice dobrými mechanickými vlastnostmi, přesností, trvanlivostí a také dobrou teplotní stálostí.

Ve velké části případů bude možné použít přímo díly vyrobené touto technologií. U dílů s vyššími nároky na pevnost umožní 3D výrobní systém také velmi rychlou a levnou výrobu modelového zařízení pro výrobu dílů metodou přesného lití. Vyrobený model se použije buď jako podklad pro výrobu jaderníku nebo přímo jako vytavitelný model.Obrovskou výhodou tohoto způsobu výroby je zejména rychlost výroby tvarově náročných dílů, kdy hotový odlitek lze získat za 1 až 2 týdny od vytvoření modelu ve 3D CAD systému.

Díly zhotovené výrobními systémy Fortus jsou o 30-300% pevnější než díly zhotovené s využitím Stratasys 3D tiskáren.

Náklady spojené s výrobou modelu se vám vrátí ve zvýšené úspěšnosti nabídkových řízení a prezentací.

Cenu pro konkrétní výrobek Vám zkalkulujeme na požádání - dle daného 3D modelu.

Postup tisku modelu můžete shlédnout u výrobce:

http://www.youtube.com/watch?v=33AD3VG6y3Q

 Materiály pro tisk (skladem):

MATERIÁLY -TERMOPLASTY

TEPELNÁ ODOLNOST

BARVA

PEVNOST V TAHU

PEVNOST V OHYBU

VRUB. HOUŽ.

POUŽITÍ

Polykarbonát (PC)

do 135°C

bílá

68 MPa

104 MPa

53 J/m.

3D tisk pevných a odolných dílů, přípravků a forem, rozměrová stabilita a dlouhá životnost.

PC - ABS

do 115°C

černá

41 MPa

68 MPa

196 J/m.

3D tisk dílů s vysokou rázovou houževnatostí.

 3d model   3d vytisk   odlitek