řízení technologických procesů |  malé vodní elektrárny | elektroinstalace

ELZACO spol. s r. o.
B. Němcové 727/10
787 01 Šumperk
Tel.: +420 583 213 394
Fax: +420 583 217 393

 

top odpovědná firma

Dotace EU

Nové projekty

Starší projekty 

Srbská vodenice - lokální zdroj energie

Projekt byl řešen v rámci "Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor na rok 2017 - Fáze přípravy"(Program B2B) vyhlášeného Českou rozvojovou agenturou..

 

Cíl projektu:

Adaptace historických objektů vodních mlýnů a mlýnic na malé vodní elektrárny sloužících ke zvýšení energetické samostatnosti a kvality dodávek elektrické energie v Srbsku.

 

Realizace:

2/2017 – 11/2017

 

Výše uznatelných nákladů:

543 837 Kč

 

Výše dotace:

458 500 Kč


 

Energetické úspory společnosti ELZACO spol. s r.o.

Cíl projektu:

 • modernizace systému vytápění – výměna tepelných čerpadel vzduch-vzduch s funkcí topení a chlazení včetně instalace rekuperátoru
 • zlepšení tepelně technických vlastností  provozovny  - částečné zateplení pláště budovy a výměna oken
 • instalace fotovoltaického systému – instalovaný výkon 9.88 kW

Realizace:

4/2016 – 11/2017

 

Výše uznatelných nákladů v tisících Kč:

2.020

 

Výše dotace  v tisících Kč:

1.010

 


Rozšíření technologického zařízení

Během realizace tohoto projektu v rámci programu  „ROZVOJ - výzva  III" naše společnost pořídila čtyři špičkové technologie:

-         univerzální  frézka OPTI

-         3D výrobní zařízení (tiskárna)

-         ustavovací zařízení na měření souososti

-         ultrazvukové zařízení na měření průtoku

Projekt byl hrazen z vlastních zdrojů.

Skutečné výsledky realizace projektu jsou lepší, než jsme původně plánovali. Podařilo se nám ušetřit prostředky při pořizování majetku, pořídili jsme o jednu špičkovou technologii více a zvýšila se technická úroveň a konkurenceschopnost naší společnosti.

Parametry projektu:

Termín realizace:

2/2011 –3/2012

Výše uznatelných nákladů (v tisících):

3 335 Kč

Výše dotace (v tisících):

2 001 Kč

Počet pořízených zařízení : 4 (původně 3)

 


Vzdělávání zaměstnanců společnosti ELZACO s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.1.0/1.1.02/35.00954

Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců společnosti ELZACO s.r.o. v oblastech průmyslové automatizace a řízení technologických procesů, které v současnosti představují pro společnost hlavní těžiště obchodních aktivit a poskytují největší potenciál pro další rozvoj společnosti.

Získání, neustálé prohlubování a rozšiřování znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti v těchto rychle se rozvíjejících oblastech je proto základní podmínkou pro udržení konkurenceschopnosti společnosti. Projekt zahrnuje prakticky všechny zaměstnance.

Parametry projektu:

Termín realizace: 10/2010 – 5/2012
Příspěvěk ze strukturálních fondů (v tisících): 1 380 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu (v tisících): 244 Kč
Celková výše dotace (v tisících): 1 624 Kč
Cekové výdaje projektu: 1 690 Kč

Jednotlivé vzdělávací aktivity jsou zaměřené jak na odborné tak i na všeobecné znalosti a dovednosti. Zařazení zaměstnanců do jednotlivých vzdělávacích aktivit je v souladu s aktuálními potřebami společnosti a zohledňuje také provedený průzkum zájmu zaměstnanců o jednotlivé vzdělávací aktivity.

 Rok Klíčová aktivita   I    II    III   IV   V    VI   VII VIII  IX   X    XI   XII
2010  Prostředky průmyslové automatizace                        
2010  Průmyslové řídící systémy                        
2010  Praktická elektrotechnika                        
2010  Základní svářečský kurz                        
2010  Výuka cizích jazyků                        
2010  Využití PC při práci                        
2011  Výcvik lektorů                        
2011  Prostředky průmyslové automatizace                        
2011  Průmyslové řídící systémy                        
2011  Praktická elektrotechnika                        
2011  Technologie MVE                        
2011  Tvorba technické a projektové dokumentace                        
2011  Základní svářečský kurz                        
2011  Výuka cizích jazyků                        
2011  Využití PC při práci                        
2012  Průmyslové řídící systémy                        
2012  Praktická elektrotechnika                        
2012  Výuka cizích jazyků                        

 

Projekt přispěje k zlepšení a zefektivnění firemního vzdělávání a k prohloubení odborných znalostí a dovedností zúčastněných zaměstnanců. Pomůže rozšířit počet zaměstnanců-odborníků schopných samostatně nebo v týmu komplexně řešit rozsáhlé zakázky z oblasti automatizace. Zlepšení jazykových dovedností umožní zvýšit podíl zahraničních zakázek. Rozšíření stávajícího počtu vzdělávacích programů a kvalitní výcvikové přípravky umožní také rychlé zapracovaní nových pracovníků. Na základě předchozích zkušeností bude projekt věnovat větší pozornost přípravě firemních lektorů, vlastních vzdělávacích programů a přípravků pro odborná školení.

Školení a část praktického výcviku proběhne převážně v odborných učebnách školicího střediska společnosti. Část praktického výcviku bude realizována ve "formě výcviku na zakázce". Projekt bude realizovat tým složený ze zaměstnanců společnosti, kteří mají zkušenosti z předchozího vzdělávacího projektu. Projekt počítá také se zapojením externích lektorů a specialistů z firem výrobců automatizační techniky zejména pro teoretickou část vzdělávání. Praktický výcvik bude zajištěn lektory společnosti.


Rozvoj odborných znalostí a dovedností pracovníků společnosti ELZACO spol. s r.o. v oblasti elektroinstalací, řízení technologických procesů, regulace a tvorby aplikačního software (listopad 2005)

Naše společnost na podzim roku 2005 podala žádost o poskytnutí dotace v prvním kole výzvy programu OPRLZ/GS Profese pod názvem projektu „Rozvoj odborných znalostí a dovedností pracovníků společnosti ELZACO spol. s r.o. v oblasti elektroinstalací, řízení technologických procesů, měření, regulace a tvorby aplikačního software“. Projekt byl zařazen mezi úspěšné a 20.1.2006 jsme obdrželi oznámení o poskytnutí dotace.

Parametry projektu:

Termín realizace: 9/2005 – 9/2007
Počet etap: 2
Výše uznatelných nákladů (v tisících): 1 830 Kč
Výše dotace (v tisících): 1 281 Kč
Počet podpořených vzdělávacích programů: 14

Projekt jsme úspěšně zrealizovali a dodrželi všechny závazné a monitorovací indikátory projektu. Během realizace došlo k drobným úpravám projektu v časovém harmonogramu a položkovém rozpočtu. Všechny změny proběhly v souladu s cíli projektu.

Jednotlivá školení proběhla v těchto vzdělávacích programech:

 • průmyslové řídící systémy I. a II.
 • pohony I. a II.
 • hydraulika I. a II.
 • pneumatika I. a II.
 • technická angličtina I. a II.
 • automatizace
 • robotika
 • SCADA
 • postupy související s ISO 14001

Největší podíl uznatelných nákladů tvořily mzdové náklady našich zaměstnanců, kteří postupně procházeli teoretickou přípravou a po té absolvovali praktické uplatnění znalostí. Realizace školení probíhala z části nákupem externích služeb a z části interně, kdy na pozici školitele byl zaměstnanec s vysokou úrovní znalostí a dovedností v dané oblasti a předával získané dovednosti svým kolegům – školeným. Další část uznatelných nákladů tvořily školící pomůcky, zmíněný nákup externích školení a amortizace odepisovaného majetku, který byl nezbytný pro realizaci školení.

Realizací projektu jsme získali vyšší úroveň znalostí a dovedností našich zaměstnanců a tím i větší konkurenceschopnost na trhu v daném oboru.


Výstavba oborového školícího střediska v oblasti aplikované elektroniky, průmyslové automatizace, měření a regulace (říjen 2006)

Naše společnost v květnu roku 2006 podala žádost o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání pod názvem projektu „Výstavba oborového školícího střediska v oblasti aplikované elektroniky, průmyslové automatizace, měření a regulace“. Projekt byl zařazen mezi úspěšné a 23.10.2006 jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Parametry projektu:

Termín realizace: 5/2006 – 2/2008
Počet etap: 3
Výše uznatelných nákladů (v tisících): 22 638 Kč
Výše dotace (v tisících): 10 412 Kč
Počet pořízených školicích pomůcek a programů: 13
Kapacita školícího střediska: 40 osob

Projekt byl úspěšně dokončen. Stejně jako u prvního projektu se nám podařilo dodržet všechny závazné a monitorovací indikátory projektu. Během realizace rovněž došlo k úpravám projektu v časovém harmonogramu a položkovém rozpočtu. Žádná z těchto změn nebyla v rozporu se záměrem a cílem projektu.

Realizace projektu probíhala ve třech etapách:

1. etapa - nákup nemovitosti, rekonstrukce, koupě první poloviny vybavení
2. etapa - výstavba nového školicího střediska, nákup druhé poloviny vybavení do zbývajících dvou učeben
3. etapa - dokončení rekonstrukce zakoupené budovy, kolaudace obou budov

Financování projektu proběhlo z malé části z vlastních zdrojů a z podstatné části pomocí bankovního úvěru.

Výsledkem projektu je oborové středisko, které bude sloužit k celoživotnímu vzdělávání v Olomouckém kraji pro oblast aplikované elektrotechniky, průmyslové automatizace, měření a regulace. V těchto nových prostorách jsme schopni poskytovat školení v oborech průmyslové automatizace a průmyslových řídících systémů, pneumatických systémů, praktické elektroniky a silnoproudé elektrotechniky.

Naším dalším cílem je umožnit a poskytnout zájemcům se základním elektrotechnickým vzděláním osvojení nových dovedností a získání znalostí potřebných pro moderní průmyslové procesy a touto cestou zvýšit zaměstnatelnost a jejich uplatnění na trhu práce v souladu s cíli strukturální politiky Evropské unie.

Služeb tohoto střediska by měli využívat naši zaměstnanci, zaměstnanci spolupracujících firem, uchazeči o zaměstnání a také studenti a učitelé středních odborných škol.